Ηλεκτρονική Συνδιάσκεψη των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου

Ο φόβος της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου έφεραν στην επιφάνεια και την ανάγκη προσαρμογής των τρόπων λειτουργίας και συνεδρίασης…

Continue Reading Ηλεκτρονική Συνδιάσκεψη των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου