Είναι αλήθεια ότι Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων προχώρησε με τις ευλογίες του δημάρχου σε μελέτη για να εγκαταστήσει Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων από όμορους δήμους στο Μεσημέρι;

Θα μας απαντήσει ο δήμαρχος;